Brendel & Associates
picture


ĐỘI NGŨ

Ông Christian A. Brendel
Tiến sĩ Jan Valentin Deichsel
Khác

 

CHUYÊN ĐỀ

Vấn đề chuyển giá tại Việt Nam

Brendel & Associates là một công ty luật hoàn toàn của Đức với các văn phòng tại thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng.

Công ty được thành lập nhằm cung cấp kịp thời các dịch vụ theo yêu cầu chủ yếu tập trung vào Luật Doanh Nghiệp, Thuế Việt Nam và Kế toán.

Brendel & Associates phục vụ các khách hàng trong và ngoài nước đang kinh doanh tại Việt Nam và đã được xếp hạng luật-sư-tin-cậy thông qua các công vụ nước ngoài tại Việt Nam.


CHUYÊN MÔN & LĨNH VỰC

Doanh nghiệp
Lao động và Sử dụng lao động
Hợp đồng & Luật thương mại
Ngân hàng & Tài chính
Thuế
Kế toán