Brendel & Associates
picture

Đội ngũ của chúng tôi hiện tại bao gồm các luật sư người Đức và các nhân viên chuyên nghiệp người Việt Nam.

 

Christian A. Brendel
Rechtsanwalt, Luật sư hành nghề quốc tế (Việt Nam)
Giám đốc điều hành

Christian A. Brendel, tốt nghiệp trường Đại học Constance (Đức) và đã hành nghề luật sư tại Việt Nam từ năm 2004. Trước khi thành lập Brendel & Associates theo mô hình doanh nghiệp khởi nguồn (spin-off) năm 2008, ông Brendel đã làm việc với chức danh cộng sự điều hành trong một công ty quốc tế của Việt Nam và một văn phòng luật của nước ngoài tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Ông Brendel được công nhận là Luật sư hành nghề của Đức (Rechtsanwalt) tại RAK Freiburg và Luật sư hành nghề quốc tế tại Bộ Tư Pháp Hà Nội, Việt Nam.

 


Tiến sĩ Jan Valentin Deichsel
Rechtsanwalt, Luật sư hành nghề quốc tế (Việt Nam)
Cộng sự cấp cao

Tiến sĩ Jan V. Deichsel, tốt nghiệp trường Đại Học Greifswald (Đức) và trường Đại Học Stockholm (Thụy Điển), tham gia Brendel & Associates năm 2010. Tiến sĩ Deichsel trước đây đã làm việc với vị trí luật sư tại công ty luật hàng đầu của Scandinavia, Mannheimer Swartling, tại Berlin và đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm chuyên sâu trong việc tư vấn các khách hàng quốc tế đối với các vấn đề doanh nghiệp cũng như các giao dịch Mua bán & Sát nhập và bất động sản. Tiến sĩ Deichsel được công nhận là Luật sư hành nghề của Đức (Rechtsanwalt) tại RAK Berlin và Luật sư hành nghề quốc tế tại Sở Tư Pháp Hà Nội, Việt Nam.

 


Đỗ Thanh Phong

Đào Thị Thu Huyền

Nguyễn Đức Chinh

Nguyễn Lê Tường Vi

Nguyễn Thị Yến Ngọc

Trần Hồng Giang

Trương Thanh Tuấn

Trương Xuân Minh

Vũ Hoàng Ngọc Điệp

Võ Quốc Phong