Brendel & Associates
picture

Tuy các nhân viên chuyên môn tại Brendel & Associates có xuất phát điểm khác nhau, nhưng các cá nhân thành công tại môi trường này đều có những điểm chung nhất định. Họ không ngừng nỗ lực cho sự xuất sắc, và những tham vọng của họ đều được thể hiện qua sự tận tâm vượt trội đối với khách hàng của mình, các đồng nghiệp của mình và pháp luật.

Chúng tôi đã chứng kiến rất nhiều sự phát triển trong những năm đầu tiên của mình và chúng tôi hy vọng các năm tiếp theo sẽ hứng khởi, xin cảm ơn tất cả mọi người trong Công ty. Nếu bạn mong muốn tham gia Brendel & Associates một công ty luật có thực lực và luôn tận tâm, mà ở đó mỗi cá nhân đều có thể tạo nên một sự thay đổi tích cực, bạn luôn luôn được chào đón.

 

Cơ hội việc làm
Chúng tôi liên tục tìm kiếm các nhân viên chuyên môn pháp lý và kế toán tận tâm có năng lực và bên cạnh đó, Brendel & Associates luôn tạo ra cơ hội cho các sinh viên luật và luật sư tập sự tích lũy được kinh nghiệm thực tế.

Nếu bạn quan tâm đến việc cùng với Brendel & Associates tận tâm cung cấp cho khách hàng sự tư vấn xuất sắc và chuyên sâu, hãy gửi hồ sơ của bạn đến một trong các văn phòng của chúng tôi. Chúng tôi mong nhận được tin tức từ bạn.