Brendel & Associates
picture
Vui lòng chú ý: Brendel & Associates không chịu trách nhiệm về sự chính xác, nội dung danh sách liên hệ sau đây và do đó không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với vấn đề này.

Link List:

Công nghiệp và Thương mại Đức tại Hà Nội
Công nghiệp và Thương mại Đức tại thành phố Hồ Chí Minh
Hội Doanh Nghiệp Đức tại Việt Nam
Thương mại & Đầu tư Đức
Hiệp hội Thương mại Châu Âu tại Việt Nam (Eurocham)
Khu vực Thương mại Lãnh sự quán Austria
Lãnh sự quán Cộng hòa liên bang Đức
Lãnh sự quán Austria
Lãnh sự quán Thụy Sỹ
Tổng lãnh sự quán Cộng hòa liên bang Đức
Tổng lãnh sự quán Thụy Sỹ
Phái đoàn Liên minh Châu Âu đến Việt Nam
Lãnh sự quán Việt Nam tại Berlin
Bộ Kế hoạch và Đầu tư của CHXHCN Việt Nam

Công nghiệp và Thương mại Đức tại Hà Nội

DIHK Vietnam Representative Office
1303 Vietcombank Tower,
198 Tran Quang Khai Street,
Hoan Kiem District,
HaNoi, S.R. Vietnam
Phone: + 84 (4) 3825 14 20
Fax: + 84 (4) 825 14 22
E-mail: info(at)vietnam.ahk.de
www.vietnam.ahk.de/

 

Công nghiệp và Thương mại Đức tại thành phố Hồ Chí Minh

5th Floor, 21-23 Nguyen Thi Minh Khai
District 1, Ho Chi Minh City, S.R. Vietnam
Phone: +84 (8) 38239775
Fax: +84 (8) 38239773
E-mail: info(at)vietnam.ahk.de
www.vietnam.ahk.deHội Doanh Nghiệp Đức tại Việt Nam

21-23 Nguyen Thi Minh Khai,
District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
Phone: +84 (8) 38239772
Fax: +84 (8) 38238909
www.gba-vietnam.orgThương mại & Đầu tư Đức

Vietcombank Tower, Room 1303
198 Tran Quang Khai,
HaNoi, Vietnam
Phone: +84 (4) 39 39 32 99
Fax: +84 (4) 39 39 31 89
www.gtai.deHiệp hội Thương mại Châu Âu tại Việt Nam (Eurocham)

EuroCentre, 5th Floor, 49 Mac Dinh Chi Street
Da Kao Ward, District 1
Ho Chi Minh City, Vietnam
Phone: +84 (8) 3827 2715
Fax: +84 (8) 3827 2743
Email: info-hcm(at)eurochamvn.org
www.eurochamvn.orgKhu vực Thương mại Lãnh sự quán Austria

Chartered Square Building,
14th Floor, Suite 1403
152 North Sathorn Road
Bangkok 10500, Thailand
Phone: +66 2268 2222
Fax: + 66 2200 0222
E-mail: bangkok(at)wko.at
www.wko.at/awo/thBộ Kế hoạch và Đầu tư của CHXHCN Việt Nam

http://www.mpi.gov.vn/Lãnh sự quán Cộng hòa liên bang Đức

29 Tran Phu
HaNoi, Vietnam
Phone: + 84 4 3845 38 36
Fax: + 84 4 3845 38 38
E-mail: info(at)hanoi.diplo.de
www.hanoi.diplo.deLãnh sự quán Austria

c/o Prime Centre, 8th Floor,
53 Quang Trung, Ha Ba Trung District,
HaNoi, Vietnam
Phone: + 84 4 3943 3050
Fax: + 84 4 3943 3055
E-mail: hanoi-ob(at)bmaa.gv.at
www.bmeia.gv.at/botschaft/hanoiLãnh sự quán Thụy Sỹ

Hanoi Central Building Office, 15th Floor
44B Ly Thuong Kiet Street
HaNoi, Vietnam
Phone: + 84 4 3934 65 89
Fax: + 84 4 3934 65 91
E-mail: han.vertretung(at)eda.admin.chTổng lãnh sự quán Cộng hòa liên bang Đức

126 Nguyen Dinh Chieu – District 3,
Ho Chi Minh City, Vietnam
Phone: + 84 8 3829 19 67
Fax: + 84 8 3823 19 19
E-mail: info(at)ho-chi-minh-stadt.diplo.de
www.ho-chi-minh-stadt.diplo.deTổng lãnh sự quán Thụy Sỹ

42 Minh Giang Street, An Phu Ward
District 2, Ho Chi Minh City, Vietnam
Phone: + 84 8 37 44 69 96
Fax: + 84 8 37 44 69 90
E-mail: hochiminh(at)honorarvertretung.chPhái đoàn Liên minh Châu Âu đến Việt Nam

17th - 18th floor, Pacific Place Office Building,
83B Ly Thuong Kiet, HaNoi
Phone: +84 (4) 3941 0099
Fax: +84 (4) 39461701
www.delvnm.ec.europa.euLãnh sự quán Việt Nam tại Berlin

Elsenstr. 3
12435 Berlin
Phone: +49 (30) 536 30 108
Fax: +49 (30) 536 30 200
E-mail: info(at)vietnambotschaft.org
www.vietnambotschaft.org